Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - Żegnaj szkoło!

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem księdza kanonika Adama Kameckiego, podczas której zanoszone było dziękczynienie za miniony rok, prośby o mądrość, rozwagę i przede wszystkim o opiekę Opatrzności Bożej, bo jak zaznaczył duszpasterz, nie możemy robić sobie wakacji od wiary.
Dalsza część uroczystości przebiegała w hali sportowej ZPO w Łomazach. Tu na wstępie zgromadzeni obejrzeli poloneza w wykonaniu tegorocznych absolwentów. Następnie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy w imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów i rodziców powitali przybyłych gości, wśród których byli:

 • wójt gminy Łomazy – pan Jerzy Czyżewski,
 • wizytator Kuratorium Oświaty – pan Przemysław Głowacki
 • wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej – pani Joanna Chulińska,
 • proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach ksiądz kanonik Adam Kamecki,,
 • przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Marciniuk,
 • wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - pani Ewelina Wołosowicz,
 • dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – pani Agata Chwalewska,
 • dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – pan Ryszard Bielecki,
 • Prezes Gminnej Spółdzielni – pan Tadeusz Bańkowski,
 • kierownik placówki terenowej KRUS w Białej Podlaskiej - Marek Uściński,
 • przedstawiciele OSP – panowie Roman Stanilewicz i Grzegorz Tereszczuk,
 • Przewodniczący Rady Gminy – pan Andrzej Wiński,

Po uroczystym ślubowaniu absolwentów, przekazaniu pocztów sztandarowych młodzież zaprezentowała krótką część artystyczną.
Następnie głos zabrali przybyli goście: wójt Gminy Łomazy, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawicielka ZNP, kierownik placówki terenowej KRUS oraz przewodnicząca Rady Rodziców, którzy gratulowali odniesionych sukcesów, dziękowali nauczycielom za włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży trud i życzyli wspaniałych, bezpiecznych wakacji, absolwentom zaś przede wszystkim powodzenia w dalszej edukacji.
Ponieważ „sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu”, po wystąpieniach gości przyszedł czas na podsumowania. Głos zabrała dyrektor szkoły Bogumiła Wińska, która pokrótce przedstawiła sukcesy szkoły i uczniów, po czym rozpoczęło się wręczanie nagród i wyróżnień

  

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - Żegnaj szkoło!

Koniec roku szkolnego w Przedszkolu.

Piątkowe  przedpołudnie 16 czerwca było szczególnym wydarzeniem dla 6-latków z grupy „Żabek” i ”Rybek”, kończących rok szkolny w Przedszkolu Samorządowym w Łomazach.  Pozwoliło w uroczysty sposób pożegnać się z przedszkolem. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem dzieci, rodziców, grona pedagogicznego, przyjaciół oraz zaproszonych gości: Sekretarz Gminy Łomazy Pani Marianny Łojewskiej, Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy Pana Andrzeja Wińskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Marciniuk, Wiceprzewodniczącej Rady Rodziców Pani Eweliny Wołosowicz.
Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu absolwentów przedszkola. Starszaki dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne oraz recytatorskie. Nie zabrakło także walca kończącego występy przedszkolaków.
Po pełnym wzruszeń występie, dyrektor Bogumiła Wińska życzyła przedszkolakom wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Przytaczając cytat: „Nie usuwajcie kamieni spod stóp swoich dzieci, bo gdy dorosną, potkną się o ziarenko piasku.”, zwróciła się w stronę rodziców, podkreślając, jak ważne jest wychowanie małego człowieka. Należy to jednak robić rozsądnie. Pani Marianna Łojewska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że dzieci ujęły ją ogromnym zaangażowaniem w występ. Pogratulowała absolwentom i wręczyła słodkie upominki.
Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Marciniuk. Porównała zakończenie edukacji przedszkolnej do górskiej wspinaczki. Podkreśliła, że dzieci dopiero zaczynają swoją wędrówkę, a dzisiejszy dzień jest jej początkiem.
Tego przedpołudnia w stronę przedszkolaków popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń, do których dołączył również przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Wiński.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie wszystkim dzieciom dyplomów i książeczek ufundowanych przez Radę Rodziców. Ceremonii dokonała Pani Dyrektor. Rodzice, którzy w szczególny sposób angażowali się w życie przedszkola; otrzymali podziękowania.
Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.
 


Pilotażowy program 3W realizowany w naszej gminie

W naszej gminie realizowany jest pilotażowy program 3W, którego ideą jest tworzenie innowacyjnego sektora gospodarki, poprzez model „Woda – Wodór – Węgiel”, tworzący spójny ekosystem społeczno-gospodarczy.
Uczniowie z naszej szkoły, z klas III  - VIII, brali udział w warsztatach prowadzony przez wyspecjalizowaną kadrę . Poprzez udział w konkursach, zabawach zdobywali wiedzę na temat rozsądnego  gospodarowania zasobami naturalnymi. Uczyli się jak dbać o nasze środowisko. Dalsze działania będą kontynuowane po wakacjach.
 

XXIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze.

6 czerwca 2023r, na stadionie MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim rozegrane zostały XXIII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do zawodów przystąpiło 16 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 9 chłopięcych i 7 dziewczęcych. W grupie dziewcząt zwyciężyła drużyna MDP Chotyłów, w grupie chłopców MDP Krzewica. Nasze drużyny tym razem poza podium. Nagrodzono najmłodszą zawodniczkę startującą w zawodach, którą została Weronika Jabłońska. Opiekunami drużyn byli druhowie Andrzej Wiński i Ireneusz Korszeń.
 

Apel podsumowujący „Wyróżniamy, nagradzamy…”

W przedostatnim tygodniu zakończenia roku szkolnego, w środę 14 czerwca, na auli szkolnej spotkaliśmy się na apelu podsumowującym dokonania uczniów  w różnych dziedzinach. Zanim zostaną rozdane świadectwa, a najlepszym nagrody za naukę, nagrodzeni zostali ci, którzy zmagali się w różnych konkursach, rywalizowali w sporcie, czy też zasłużyli na wyróżnienie swoją postawą i działalnością na rzecz środowiska szkolnego.

Wyróżnieni uczniowie odebrali dyplomy i nagrody z rąk Pani Dyrektor Bogumiły Wińskiej oraz opiekunów poszczególnych konkursów.
 

Czytaj więcej: Apel podsumowujący „Wyróżniamy, nagradzamy…”