Informacja - biblioteka

Nauczyciele biblioteki  Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach informują, że w czwartki w godzinach 8.00- 12.30 udostępnią do  wypożyczenia lektury szkolne uczniom  klas IV- VIII, którzy mają problem z dostępem do lektur w formie elektronicznej bądź innej. Osoby chcące wypożyczyć książkę, informują o tym fakcie dyżurującego pracownika i oczekują na nauczyciela bibliotekarza przy wejściu do szkoły.

bibl

W FERIE W PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI

Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach pod patronatem Wójta Gminy Łomazy ogłasza akcję mającą na celu zebranie starych zdjęć przedstawiających wydarzenia, które odbyły się  w gminie Łomazy.

Drodzy uczniowie.

Ferie czy chcemy, czy nie, spędzimy w domach. Jeśli nie teraz, to kiedy byłby lepszy moment na wzajemne opowiadanie  historii, oglądanie zdjęć, wspomnienia na które wcześniej nie było czasu? Proponujemy byście udali się w podróż do przeszłości w poszukiwaniu historii gminy zapisanej na fotografii. Wspólnie wydobędziemy je na światło dzienne!
Zebrane skany zdjęć  zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy.
Zdjęcie (skan zdjęcia) powinien zawierać informacje dotyczącą:

  • wydarzenia/ miejsca, które przedstawia,
  • okresu/daty wydarzenia
  • opis kogo/co przedstawia,
  • imię i nazwisko autora zdjęcia lub z czyich zbiorów pochodzi.

Przewidujemy nagrody za najciekawsze zdjęcie z opisem. Wszyscy uczestnicy otrzymają oceny z historii. Zdjęcia należy przesyłać do nauczycieli uczących historii lub wychowawców w terminie do końca stycznia 2021roku. Istnieje możliwość  wykonania skanu w szkole. 

albumu ksikowych listw stare fotografie pocztwkowe 22127573

Sukces młodych piłkarzy

5 grudnia 2020 r. uczniowie klas I i II Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach zajęli II miejsce w Turnieju Santa Cup w Międzyrzecu Podlaskim. Prowadzona przez Ireneusza Korszenia i Tomasza Doluka drużyna w składzie: Szymanek Piotr, Ostapowicz Adrian, Korszeń Jakub, Najdyhor Robert, Telaczyński Andrzej, Nazarewicz Kacper, Talarowski Igor, Adamiak Oskar, Przyłucki Maciej i Uściński Daniel zaprezentowała bardzo wysoki poziom gry i bardzo dobre przygotowanie.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

Czytaj więcej: Sukces młodych piłkarzy

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

Przekazuję informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci, które otrzymałam za pośrednictwem LKO.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychiczny:

  • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
  • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

tel