Finansowanie

 Sprawozdania finansowe za rok 2020 umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomazy