Realizacja programu „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Pierwszoklasiści uczestniczyli w XII edycji ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W czasie realizacji programu poruszane były następujące tematy:

- Bezpieczeństwo w domu 

- Bezpieczeństwo w drodze do szkoły

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w Internecie 

Uczniowie poszerzali swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa wypełniając ciekawe karty pracy, układając puzzle, tworząc plakaty, rozwiązując zagadki, biorąc udział w zabawach ruchowych, dramowych i dydaktycznych, malując, a także słuchając i śpiewając piosenki związane z bezpiecznym poruszaniem się po ulicach. 

Po przeprowadzeniu zajęć Programu wszystkie dzieci wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w Programie.

certyfikat