Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

   Ostatni piątek czerwca już od wielu lat zwiastuje zakończenie kolejnego roku szkolnego. Szkolne uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą koncelebrowaną, którą odprawili Ks. Mariusz Czyżak proboszcz parafii Korczówka – jeden z zaproszonych gości oraz łomaski wikary Ks. Krzysztof Zawadzki. Po mszy świętej jej uczestnicy na czele  z pocztem sztandarowym udali się przed budynek szkoły, gdzie ze względu na reżim sanitarny miała miejsce dalsza część  uroczystości. Dodatkowo jeszcze została ona podzielona. Przed budynkiem szkoły pozostali uczniowie klas VII, absolwenci i ich rodzice oraz zaproszeni goście. Uczniowie pozostałych klas wraz z wychowawcami udali się na orlik, gdzie otrzymali świadectwa promocyjne. Część oficjalną rozpoczął występ absolwentów przygotowany przez Panią Martę Bednaruk - Bańkowską, którzy zaprezentowali poloneza. Młodzież na chwilę przekazała głos Pani Dyrektor Bogumile Wińskiej, która powitała przybyłych gości: Ks. Mariusza Czyżaka proboszcza parafii w Korczówce, miejscowego proboszcza Ks. Adama Kameckiego, Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącą Rady Rodziców Annę Marciuniuk, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Monikę Jaroszuk, kierownika PT KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Wińskiego. Następnie absolwenci złożyli akt ślubowania, po którym nastąpiło uroczyste przekazanie pocztu młodszemu rocznikowi. Ustępujący poczet oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego otrzymali podziękowania za godne pełnienie funkcji. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, którą przygotowali ósmoklasiści pod kierunkiem swoich wychowawców. Po występach młodzieży głos zabrała ponownie Pani Dyrektor, która w swoim przemówieniu zaznaczyła, że miniony rok szkolny 2020/2021 obfitował w wydarzenia, na które nie zawsze mieliśmy bezpośredni wpływ. Był to czas trudny dla całej społeczności naszego zespołu i wszystkim jej członkom (uczniom, nauczycielom oraz rodzicom) podziękowała za pomoc w organizacji edukacji w trakcie pracy zdalnej. To, że współpraca wypadła dobrze świadczą wyniki i sukcesy naszych uczniów.   Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia i dyplomy w różnych konkursach, zawodach pozaszkolnych nawet na szczeblu ogólnopolskim. Głos zabrał również Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, który podziękował uczniom za godne reprezentowanie szkoły a tym samym i gminy w licznych konkursach pozaszkolnych. Absolwentom życzył, by na nowej drodze życia spotkali się ze zrozumieniem. Pan Wójt przywołał w pamięci zakończenie roku, w którym uczestniczył jako absolwent. Ono również odbywało się w podobnych warunkach przed szkołą z tego powodu, że nie było jeszcze hali sportowej. Z wyrazami wdzięczności, życzeniami skierowanymi do absolwentów, uczniów oraz nauczycieli wystąpiła także przewodnicząca Rady Rodziców  Anna Marciniuk. Po przemówieniach gości rozpoczął się moment, na który chyba najbardziej czekali uczniowie – wręczanie wyróżnień i nagród. 

 Oto lista nagrodzonych uczniów:

Aniela Lewkowicz kl. III a- I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Podróże małe i duże - Polska od gór do morza".

Anastazja Wołosowicz kl. II a- wyróżnienie w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Polska Moja Ojczyzna”.

Emilia Marciniuk kl. IV a-  II miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie 'Pomóż ocalić życie bezbronnemu" o Nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński reprezentujący organizatora konkursu wręczył dwie nagrody. Podkreślił, że KRUS od lat prowadzi działania mające zapobiegać wypadkom w rolnictwie, a konkursy mają na celu szerzyć tę kampanię.

Weronika Wołosowicz kl. IV a -  uzyskała II miejsce w etapie regionalnym XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci " Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy".

Ewa Sobechowicz kl. IV a  - znalazła się w gronie 20 najwyżej punktowanych prac w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, nad którym Patronat Honorowy sprawował Minister Edukacji i Nauki. Otrzymała nagrodę w postaci tabletu i zestawu upominków.

 Wyróżnienia otrzymali uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę a tym samym i gminę w licznych konkursach pozaszkolnych:

Lena Rusek – III a

Zuzanna Telaczyńska IV a

Dominika Biesiada VIII b

Dominika Szoplińska VIII b.

Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Pomagamy”. Jego celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnościami. Biorąca w nim udział klasa VI c zdobyła II miejsce w Polsce.

Najwyższą średnią w szkole uzyskała klasa IV a – 4,70. Otrzymała ona Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach.

Wzorowym Absolwentem w roku szkolnym 2020/2021 została Dominika Biesiada uczennica klasy VIII b.

W bieżącym roku Certyfikat Ambitnego Ucznia przyznano  Pawłowi Stanilewiczowi uczniowi klasy VIII a.

Nagrodę Wójta Gminy Łomazy dla Prymusa Szkoły za najwyższą średnią w szkole i wzorowe zachowanie otrzymała Aleksandra Tereszczuk –  średnia ocen 5,54.

Puchar dla najlepszego sportowca przyznano Dominice Szoplińskiej uczennicy klasy VIII b.

Nagrody otrzymali uczniowie ze średnią co najmniej 4,75 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem:

Pani Dyrektor cytując słowa  Fiodora Dostojewskiego: „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny” zwróciła się do rodziców, dziękując im za pomoc, życzliwość współpracę, szczególnie ważną w czasie nauki zdalnej, za mobilizowanie dzieci do pracy, oraz  stworzenie im właściwych warunków.

W imieniu wychowawców wyróżniła zaangażowanie następujących rodziców:

 1. Anna Marciniuk 4a
 2. Jan Trochonowicz 4b
 3. Monika Jaroszuk 5a
 4. Wesława Jarocka 5a
 5. Bogusław Bańkowski 5a
 6. Dymowski Sławomir 6a
 7. Katarzyna Ilczuk 6a
 8. Agnieszka Tyszewska 6a
 9. Barbara Tereszczuk 6b
 10. Tadeusz Bańkowski 6b
 11. Anna Czeranowska 6c
 12. Grzegorz Wysocki 6c
 13. Urszula Panasiuk 7b
 14. Agnieszka Wilbik 7c
 15. Agnieszka Hordejuk 8a
 16. Barbara Trochonowicz 8a
 17. Małgorzata Juszczak 8b.

Kolejne słowa Pani Bogumiła Wińska skierowała do absolwentów i ich rodziców, jak też      do nauczycieli - wychowawców kończących cykl edukacyjny ze swoimi klasami. Podkreśliła, że to od nas dorosłych – pedagogów, domu rodzinnego i otaczającej społeczności zależy ukształtowanie każdego młodego człowieka. To, jakie wpoimy mu wartości, postawy etyczne i moralne zaowocuje w dalszych latach i towarzyszyć będzie przez całe życie. Mottem uczyniła słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego." 

Podziękowała Wychowawcom klas III i VIII: Paniom - Elżbiecie Bieleckiej, Elżbiecie Szczęsnej, Iwonie Szepecie oraz Panu Ireneuszowi Korszeniowi.

W grupie absolwentów wyróżnienia otrzymali uczniowie (rodzice  - listy gratulacyjne):

 1. Bańkowski Paweł średnia ocen 4,94 – rodzice Państwo Joanna i Tadeusz Bańkowscy
 2. Biesiada Dominika średnia ocen 5,44 – rodzice Państwo Dorota i Sebastian Biesiadowie
 3. Juszczak Amelia średnia ocen 5,06 – rodzice Państwo Małgorzata i Marcin Juszczakowie
 4. Niedzielska Julia średnia ocen 4,83 – rodzice Państwo Bernarda i Andrzej Niedzielscy
 5. Rusek Aleksandra średnia ocen 5,22 – rodzice Państwo Elżbieta i Marek Ruskowie
 6. Szoplińska Dominika średnia ocen 5,28 – rodzice Państwo Wioleta i Marian Szoplińscy.

Na zasłużoną emeryturę odchodzą w tym roku dwie Panie nauczycielki Elżbieta Nazarewicz i Anna Filipiuk oraz Pani Urszula Musiejuk – pracownik obsługi. Wszystkie te osoby wpisały się  w historię naszej placówki, usłyszały ten kolejny etap w życiu życzenia zdrowia i czasu na realizację własnych pasji i marzeń.

Na zakończenie uroczystości uczniowie usłyszeli następujące słowa: „Przede wszystkim wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. I nigdy nie zapominajcie o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni, dalecy od brawury  i bezmyślności. Przecież wszyscy chcemy się spotkać we wrześniu zdrowi i szczęśliwi. Życzę Wam wspaniałych, wyjątkowych wakacji i udanego aktywnego wypoczynku z dala od komputera.”