Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach

1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Stosując się do obowiązujących procedur, w apelu w hali sportowej wzięli udział tylko uczniowie z kl. I,IV,VIII oraz ich rodzice, zaś pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę podczas II wojny światowej. Na akademii gościliśmy P. Jerzego Czyżewskiego - wójta Gminy Łomazy, ks. kanonika Adama Kameckiego, P. Andrzeja Wińskiego - przewodniczącego Rady Gminy, P. Ireneusza Korszenia - wiceprzewodniczącego Rady Gminy, P. Annę Marciniuk - przewodniczącą Rady Rodziców, ks. Krzysztofa Zawadzkiego. Pani  dyrektor szczególnie powitała pierwszoklasistów i czwartoklasistów, gdyż to oni zaczynają swoją nową przygodę ze szkołą. Przypomniała, że szkoła to nie budynek, lecz społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice, w której  bardzo ważne są relacje rówieśnicze i międzyludzkie, za którymi wszyscy zatęskniliśmy. Pani dyrektor zacytowała słowa

A. Dumasa ,,Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary”. Pan wójt w swoim wystąpieniu nawiązał do 82 rocznicy wybuchu II wojny, mówił jak istotna jest pamięć o historii, o ludziach walczących za Ojczyznę.  Przedstawił bieżące informacje dotyczące funkcjonowania oświaty w gminie, życzył również owocnej współpracy.

Pożegnaliśmy i podziękowaliśmy za wspólne 21 lat pracy P. Dorocie Kulickiej, życząc sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Apel zakończył wspaniały występ dzieci z byłej już klasy IIIa przygotowany pod kierunkiem P. Elżbiety Bieleckiej.

Nasza szkoła jest dobrze przygotowana do nowej rzeczywistości zw. z pandemią. Mimo wielu obaw, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, z optymizmem rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym.