Kadra

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele przedszkolni

mgr Dekiert Ewa

mgr Garbatiuk Agnieszka

mgr Ignatowska Barbara

mgr Kaczan Małgorzata

mgr Karpowicz Ewa

mgr Iwona Szepeta

mgr Szydłowska Krystyna

mgr Zydlewska Anna

mgr Aldona Onisiewicz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Najdyhor Aneta

mgr Derlukiewicz Dorota

mgr Dołęgowska Aleksandra

mgr Kozaczuk Wiesława

mgr Piotrowska Beata

mgr Panasiuk Agnieszka

Nauczyciele języka polskiego

mgr Bielecka Elżbieta

mgr Biesiada Dorota

mgr Kapłan Elżbieta

mgr Łojewska Anna

Nauczyciele historii

mgr Wińska Bogumiła

mgr Piotrowska Beata

mgr Aldona Onisiewicz

Nauczyciele języków obcych

mgr  Korszeń Ewa

mgr Prokopiuk Ewa

mgr Sautycz Piotr

mgr Szepeta Iwona

Nauczyciele przyrody i biologii

mgr Derlukiewicz-Rusek Elżbieta

mgr Jeruzalska Dorota

Nauczyciele muzyki

mgr Kulicki Grzegorz

Nauczyciele fizyki

mgr Tremeska Agnieszka

Nauczyciele geografii

mgr Derlukiewicz-Rusek Elżbieta

Nauczyciele matematyki i informatyki

mgr Michalczuk Danuta

mgr Nazarewicz Dorota

mgr Tremeska Agnieszka

mgr Łaska Dorota

Nauczyciele chemii

mgr Skrzyńska Grażyna

Nauczyciele religii

mgr Telaczyński Wojciech

mgr Tokarski Paweł

mgr Telaczyńska Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Bednaruk -Bańkowska Marta

mgr Korszeń Ireneusz

mgr Prokopiuk Marek

mgr Romaniuk Artur

Pedagodzy

mgr Telaczyńska Anna

mgr Trochonowicz Monika

Logopeda

mgr Kożuchowska Iwona

Psycholog

mgr Szewczyk Małgorzata