Kadra

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele przedszkolni

mgr Dekiert Ewa

mgr Garbatiuk Agnieszka

mgr Ignatowska Barbara

mgr Kaczan Małgorzata

mgr Karpowicz Ewa

mgr Najdyhor Aneta

mgr Szydłowska Krystyna

mgr Zydlewska Anna

mgr Szczęsna Elżbieta

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bielecka Elżbieta Barbara

mgr Derlukiewicz Dorota

mgr Dołęgowska Aleksandra

mgr Kozaczuk Wiesława

mgr Rogoźnicka Małgorzata

mgr Panasiuk Agnieszka

Nauczyciele języka polskiego

mgr Bielecka Elżbieta

mgr Biesiada Dorota

mgr Kapłan Elżbieta

mgr Łojewska Anna

mgr Paszkowska Teresa

Nauczyciele historii

mgr Wińska Bogumiła

mgr Piotrowska Beata

mgr Aldona Onisiewicz

Nauczyciele języków obcych

mgr  Korszeń Ewa

mgr Prokopiuk Ewa

mgr Sautycz Piotr

mgr Szepeta Iwona

Nauczyciele przyrody i biologii

mgr Derlukiewicz-Rusek Elżbieta

mgr Jeruzalska Dorota

Nauczyciele muzyki

mgr Kulicki Grzegorz

Nauczyciele fizyki

mgr Tremeska Agnieszka

Nauczyciele geografii

mgr Marczewska Izabela

Nauczyciele matematyki i informatyki

mgr Łaska Dorota

mgr Michalczuk Danuta

mgr Nazarewicz Dorota

Nauczyciele chemii

mgr Skrzyńska Grażyna

Nauczyciele religii

mgr Telaczyński Wojciech

mgr Tokarski Paweł

Ks. mgr Krzysztof Zawadzki

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Bednaruk -Bańkowska Marta

mgr Korszeń Ireneusz

mgr Prokopiuk Marek

mgr Romaniuk Artur

Pedagodzy

mgr Onisiewicz Aldona

mgr Skrzyńska Grażyna

mgr Telaczyńska Anna

mgr Trochonowicz Monika

Logopeda

mgr Kożuchowska Iwona

Psycholog

mgr Szewczyk Małgorzata