Dokumenty

 

 

Dokumenty obowiązujące w Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
Pobierz

Statut Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach

Pobierz
Regulamin Rady Pedagogicznej Pobierz
Zespoły Zadaniowe Rady Pedagogicznej Pobierz
Procedury postępowanie w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży Pobierz
Regulamin świetlicy szkolnej oraz Zasady zachowania się na świetlicy Pobierz
 Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich
Pobierz
 Regulamin stołówki Pobierz
 Regulamin naboru uczestników do zajęć nauki pływania  Pobierz
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 Pobierz

PROCEDURA ZDALNEGO NAUCZANIA w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach

Pobierz
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce  Pobierz

Rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników  2021 - 2022 Pobierz
Plan lekcji Pobierz
Harmonogram dowożenia

Pobierz

Harmonogram dowożenia uczniów kl. I-III Pobierz
Terminarz spotkań z rodzicami Pobierz
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Pobierz
Terminarz konsultacji indywidualnych nauczycieli z rodzicami
Pobierz
Umowa żywienia Pobierz
Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców Pobierz