Dokumenty

 

 

Dokumenty obowiązujące

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

przy Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
Pobierz

Statut Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach

Pobierz
Regulamin Rady Pedagogicznej Pobierz
Zespoły Zadaniowe Rady Pedagogicznej Pobierz
Procedury postępowanie w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży Pobierz
Procedury nagradzania i karania uczniów
Pobierz
Regulamin świetlicy szkolnej oraz Zasady zachowania się na świetlicy Pobierz
 Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich
Pobierz
 Regulamin stołówki Pobierz
 Regulamin naboru uczestników do zajęć nauki pływania  Pobierz
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 Pobierz

PROCEDURA ZDALNEGO NAUCZANIA w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach

Pobierz
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce  Pobierz
Zasady ogólne organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Łomazach  w miesiącu sierpniu  Pobierz
 Regulamin Biblioteki Szkolnej   Pobierz
STANDARDY OCHRONY DZIECI
w Przedszkolu Samorządowym w Łomazach
 Pobierz
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach (wersja skrócona – dla małoletnich)
 Pobierz
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach (wersja zupełna)
 Pobierz

Rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników 2022 - 2023 Pobierz
Wykaz podręczników (poza dotacją) 2023 - 2024 Pobierz
Plan lekcji Pobierz
Harmonogram dowożenia

Pobierz

Terminarz spotkań z rodzicami Pobierz
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Pobierz
Terminarz konsultacji indywidualnych nauczycieli z rodzicami
Pobierz
Umowa żywienia Pobierz
Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców Pobierz
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

2021/22

2022/23

Polisa - ubezpieczenie przedszkole Pobierz
Polisa - ubezpieczenie szkola podstawowa  Pobierz