GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „SYMBOLE ROSJI”

W konkursie zorganizowanym wspólnie przez Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach i Stowarzyszenie „Tłoka” wzięło udział 25 uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w Łomazach i w Huszczy. Cele konkursu to poznawanie kultury Rosji, doskonalenie znajomości języka rosyjskiego, szerzenie zainteresowania nauką tego języka oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
Wyniki konkursu: Kategoria klas IV-VI: I – Emilia Marciniuk (SP w Łomazach) II – Oliwia Adamiak (SP w Łomazach) III – Weronika Jaroszuk (SP w Łomazach) Kategoria klas VII-VIII I – Jan Łojewski (SP w Huszczy) II – Tobiasz Kapczuk (SP w Huszczy) III – Maja Rudzka (SP w Huszczy) Wyróżnienie: Igor Tokarski i Karolina Sawicka (SP w Łomazach) Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego w poniedziałek 13 grudnia.