Skład samorządu

 PRZEWODNICZĄCA 

Emilia Marciniuk kl.VII A

WICEPRZEWODNICZĄCY

Zuzanna Telaczyńska kl. VII A

POCZET SZTANDAROWY:

  • Dominik Bańkowski
  • Szymon Tykałowicz
  • Magdalena Górynowicz
  • Marlena Hołownia
  • Wiktoria Szyndler
  • Agnieszka Bandzarewicz

Sekcja forograficzna

  • Natalia Jarocka
  • Ewa Sobeczowicz