Skład samorządu

 

PRZEWODNICZĄCA – JULIA KORSZEŃ KL.VIIC

WICEPRZEWODNICZĄCA –

 

POCZET SZTANDAROWY:

 

 

SEKCJA FOTOGRAFICZNA: