„Małe smyki recytują ulubione wierszyki”

 

Dnia 26.04.2022 r. w Przedszkolu Samorządowym w Łomazach odbyła się się druga edycja Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Małe smyki recytują ulubione wierszyki”,
w którym wzięło udział 20 dzieci w wieku 3-6 lat. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz zachęcanie do występów na scenie.

Komisja konkursowa w składzie p. Monika Trochonowicz i p. Elżbieta Kapłan wnikliwie wysłuchała młodych recytatorów i wyłoniła zwycięzców:
Kategoria 3 - 4 – latki:
I miejsce – Joanna Telaczyńska
II miejsce – Julia Solarz
III miejsce – Iga Czupowska
Wyróżnienie – Piotr Derlukiewicz

Kategoria 5 - 6 – latki:
I miejsce – Iga Mackiewicz
II miejsce – Andrzej Michalczuk
III miejsce – Aleksandra Martyniuk &Karolina Szyndler
Wyróżnienie – Franciszek Jaśkiewicz

Podsumowanie konkursu odbyło się 10 maja. Nagrody zwycięzcom i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła p. dyrektor Bogumiła Wińska.
Tego samego dnia podsumowano rodzinny konkurs „Lubimy razem czytać”, w którym brały udział dzieci z grup sześcioletnich.
Celem konkursu było:
- kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym,
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
- poznawanie utworów literatury dziecięcej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
- propagowanie czytania dzieciom w domach,
- kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.
Zadanie konkursowe polegało na zapoznaniu dzieci z literaturą Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz na poprawnym udzieleniu odpowiedzi w tekście pisemnym, sprawdzającym znajomość treści wierszy.
W konkursie wzięło udział 18 sześciolatków wraz z rodzicami.
Bezbłędnych odpowiedzi udzieliło dziewięcioro dzieci: Maja Cichowska, Jan Cichowski, Julia Derlukiewicz, Kacper Doluk, Nikola Ignatiuk, Paweł Kuźmicki, Natalia Moczulska, Dawid Wrzosek oraz Marianna Ziętecka.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za udział w konkursach!