Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Witaj szkoło!

Inaugurację nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy mszą świętą, podczas której wspólnie pod przewodnictwem księdza kanonika Adama Kameckiego modliliśmy się o mądrość, siłą i nadzieję, by pod okiem Opatrzności Bożej wkroczyć w czas intensywnej pracy.

 

 

Dalsza część uroczystości przebiegała w hali sportowej ZPO w Łomazach. Pani Bogumiła Wińska – dyrektor placówki przywitała serdecznie zaproszonych gości, którymi byli:

  • wójt gminy Łomazy – pan Jerzy Czyżewski,
  • wizytator Kuratorium Oświatypan Przemysław Głowacki
  • proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach ksiądz kanonik Adam Kamecki,,
  • przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy – pani Elżbieta Moszkowska
  • przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Marciniuk,
  • dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturypan  Ryszard Bielecki,
  • Prezes Banku Spółdzielczego w Łomazach – pan Krzysztof Łojewski
  • Prezes Gminnej Spółdzielni pan Tadeusz Bańkowski,
  • przedstawiciele Rady Gminy Łomazy.

Słowa przywitania skierowane również były do Przyjaciół Szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów i wszystkich pracowników szkoły. Szczególnie gorąco pani dyrektor powitała uczniów klas pierwszych oraz rozpoczynających naukę w naszej szkole nowoprzybyłych 10 uczniów.

1 września - to data szczególna, która równolegle z inauguracją roku szkolnego kojarzy się z wybuchem II wojny światowej - ze śmiercią wielu bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolność, którą my możemy od wielu lat się cieszyć i którą powinniśmy coraz bardziej doceniać i szanować - przypomniała pani Dyrektor. Stąd też wszyscy zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

 „Biedacy pragną bogactw, bogacze – nieba, a ludzie mądrzy pragną pokoju” – tym cytatem pani Dyrektor zaakcentowała szczególnie ważną w  dzisiejszych czasach potrzebę zdobywania przez ludzi mądrości i uczenia się pokory, umiejętności wyciągania wniosków z historii oraz kształtowania swojego charakteru, bo tylko to jest gwarantem  stałego bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Następnie głos zabrał wójt Gminy Łomazy, który również odniósł się do 83.rocznicy wybuchu wojny, apelując o należną stałą pamięć poległym. Nowy rok szkolny w naszym kraju rozpoczyna dziś 5 milionów uczniów, z czego 492 w Gminie Łomazy, łącznie z 23 maluszków korzystających z Klubu Malucha. Pan wójt podziękował Dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom za przygotowanie szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na koniec życzył udanego, owocnego roku oraz satysfakcji z nauki i pracy.

Jako ostatni zabrał głos pan Przemysław Głowacki, który jako wizytator w imieniu swoim, a także pani Teresy Misiuk - Lubelskiej Kurator Oświaty oraz Pani Małgorzata Kiec- Dyrektor Delegatury Kuratorium w Białej Podlaskiej, życzył  powodzenia w nowym roku szkolnym, z którym wszyscy muszą się zmierzyć. Na koniec wręczył dyrektor Bogumile Wińskiej list inauguracyjny od pani Kurator.

Po przemówieniach głos i scenę przejęli uczniowie klas 2b i 3b, którzy pod okiem swoich pań wychowawczyń – Agnieszki Panasiuk i Małgorzaty Rogoźnickiej   zaprezentowali słowno – muzyczną część artystyczną. Na koniec wystąpiła grupa dzieci sześcioletnich, którzy przygotowani przez panią Annę Zydlewską, pełni radości i zapału zatańczyli niezwykle widowiskowego „Krakowiaka”.

Pani Dyrektor kończąc uroczystość  przypomniała, że jedyną stałą w życiu rzeczą jest zmiana. Po czym z żalem poinformowała, że z dzisiejszym dniem dwoje nauczycieli naszej szkoły rozpoczyna pracę w innych placówkach, a tym samym żegnają się z ZPO w Łomazach. Są nimi pani Iza Marczewska, która dziękowała za przepracowane  wspólnie 14 lat oraz pan Dariusz Stanilewicz, który również podziękował za 4 lata spędzone w łomaskiej szkole.

Końcowy akcent w tego typu uroczystościach jak zawsze należy do wychowawców, którzy zabrali swoich podopiecznych do sal i przekazali wiele szczegółów niezbędnych do funkcjonowania w nowym 2022/2023 roku szkolnym. Na pocieszenie można wspomnieć, że za 10 miesięcy znów będą wakacje!!!