Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022”

Po raz 29 odbyła się tegoroczna akcja Sprzątania Świata 2022r. Wydarzenie pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze" miało na celu nie tylko uprzątnięcie odpadów ze wspólnej przestrzeni, ale również zwrócenie uwagi na to, że to my sami odpowiadamy za śmieci pojawiające się wokół nas. Z tym hasłem przewodnim chcieliśmy przede wszystkim  dotrzeć do tych, którzy śmiecą, bo w naszych działaniach nie chodzi o to, aby sprzątać po innych. Rokrocznie zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej planety. Promujemy segregację  odpadów. Różnymi sposobami staramy się trafić do świadomości szczególnie tych, przez których nasze otoczenie pokrywa warstwa różnorodnych śmieci. Chociaż dzięki takim akcjom, jak SPRZĄTANIE ŚWIATA sytuacja ulega nieznacznej poprawie, ogrom pracy jeszcze przed nami. Być może młode pokolenia, które co roku z chęcią biorą udział w akcji, kiedy dorosną – wykażą się odpowiedzialną postawą.  W tym roku w akcji wzięli udział uczniowie klas: Ia, IIa, IIb, VIb, VIIa, VIIIb i VIIIc wraz ze swoimi wychowawcami. Uzbieraliśmy kilkanaście worków śmieci. Akcja sprawnie przebiegła dzięki współpracy z referatem ochrony środowiska w Urzędzie  Gminy w Łomazach.