Dzień Nauczyciela w łomaskiej szkole

Dzień Nauczyciela to  święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. W łomaskiej placówce uroczysta akademia odbyła się 13 października.  Uczestniczyło w niej liczne grono pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele rodziców, licznie przybyli goście, no i oczywiście społeczność uczniowska naszej szkoły. Wszyscy oni zostali powitani przez panią dyrektor Bogumiłę Wińską oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Z grona zaproszonych byli między innymi:

 • wójt gminy Łomazy – pan Jerzy Czyżewski,
 • przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Marciniuk,
 • wiceprzewodnicząca Rady Rodziców  - pani Ewelina Wołosowicz
 • prezes Gminnej Spółdzielni pan Tadeusz Bańkowski,
 • przewodniczący Rady Gminy  - pan Andrzej Wiński
 • komendant gminny OSP Łomazy  - pan Roman Stanilewicz
 • prezes OSP Łomazy – pan Grzegorz Tereszczuk
 • prezes Gminnej Spółdzielni w Łomazach  - pan Tadeusz Bańkowski
 • Przyjaciel Szkoły  - pan Sławomir Dymowski
 • emerytowana nauczycielka  - pani Teresa Kulicka

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”, bo zawód nauczyciela, powołanie wychowawcy to profesja szczególna, bo obejmująca swoim oddziaływaniem zarówno dzieci, młodzież, jak również dorosłych: rodziców, innych nauczycieli, wszystkich, którzy ze szkołą się stykają na różnych płaszczyznach i w różnych momentach swojego życia. Współczesny  świat podlega  ciągłym zmianom.  Podlega im również  szkoła.  Jedno pozostaje pewne – każdy uczeń znajdzie chociaż jednego nauczyciela, który będzie dla niego podporą. Każdy nauczyciel znajdzie w klasie przynajmniej jedną parę wpatrzonych w siebie oczu. I chociaż uczniowie zaprezentowali program o charakterze humorystycznym, praca nauczyciela niesie ze sobą nie tylko radość. Czasami są chwile smutne, pełne rozczarowań. Chcielibyśmy, by tych ostatnich było jak najmniej.

 

W swoim przemówieniu pani dyrektor odniosła się do historycznej daty utworzenia pierwszego w Europie ministerstwa edukacji. Podkreśliła, że oświata i wychowanie nie zawsze są doceniane. Zawód nauczyciela to misja, ale też i liczne wyzwania. Uczniowie trafiają do szkoły jako nieoszlifowane diamenty, które zaczynają nabierać swego blasku już od przedszkola - właśnie dzięki pracy pedagogów.  Słowa wypowiedziane przez Jana Zamoyskiego : „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” , które cały czas mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, były dwukrotnie przytaczane. Powoływała się na nie zarówno pani dyrektor Bogumiła Wińska, jak i przewodnicząca Rady Rodziców Anna Marciniuk. W części oficjalnej uroczystości miał miejsce bardzo podniosły moment - akt ślubowania pani Aldony Onisiewicz, która uzyskała kolejny stopień awansu zawodowego.

Trud pedagogów doceniany jest w sposób wymierny w postaci nagród.  W tym roku szkolnym  Nagrody Wójta otrzymały panie: Bogumiła Wińska, Dorota Biesiada i Elżbieta Derlukiewicz – Rusek. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymało 17 nauczycieli. Były to następujące osoby: Elżbieta Bielecka, Dorota Derlukiewicz, Aleksandra Dołęgowska, Barbara Ignatowska, Elżbieta Kapłan, Wiesława Kozaczuk, Grzegorz Kulicki, Danuta Michalczuk, Dorota Nazarewicz, Agnieszka Panasiuk, Teresa Paszkowska, Beata Piotrowska, Marek Prokopiuk, Grażyna Skrzyńska, Krystyna Szydłowska, Paweł Tokarski i Agnieszka Tremeska. Nagrody otrzymali także wszyscy pracownicy administracji i obsługi. Jak zaznaczyła dyrektor Wińska nikt, kto osiąga sukces, nie robi tego bez pomocy innych. Święto edukacji jest dobrym momentem, by podziękować wszystkim, którzy współpracują i pomagają w funkcjonowaniu naszej szkoły. Są to osoby i instytucje. W  tym momencie uroczystości pani dyrektor przekazała i wręczyła podziękowania:

 • wójtowi gminy Łomazy panu Jerzemu Czyżewskiemu
 • proboszczowi parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach ks. kanonikowi Adamowi Kameckiemu
 • proboszczowi parafii pod wezwaniem Św. Trójcy w Huszczy ks. Mariuszowi Czyżakowi
 • przewodniczącemu Rady Gminy Łomazy panu Andrzejowi Wińskiemu
 • przewodniczącej komisji oświaty Rady Gminy Łomazy pani Elżbiecie Moszkowskiej
 • prezydium Rady Rodziców paniom Annie Maciniuk, Ewelinie Wołosowicz i Monice Jaroszuk
 • dyrektorowi GOK panu Ryszardowi Bieleckiemu
 • dyrektorowi GBP pani Agacie Chwalewskiej
 • kierownikowi GOPS pani Urszuli Najdyhor
 • sekretarzowi gminy Łomazy pani Mariannie Łojewskiej
 • komendantowi gminnemu OSP Łomazy panu Romanowi Stanilewiczowi
 • prezesowi OSP Łomazy panu Grzegorzowi Tereszczukowi
 • prezesowi GS Łomazy panu Tadeuszowi Bańkowskiemu
 • Przyjacielowi Szkoły panu Sławomirowi Dymowskiemu
 • emerytowanym nauczycielom

Wójt gminy Łomazy pan Jerzy Czyżewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że tak naprawdę każdego dnia dociera do naszej świadomości informacja, jak ważna jest edukacja, chociaż w tym jednym dniu mówi się o niej więcej. Nie jest to praca łatwa, a wdzięczność często przychodzi dopiero z czasem.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani  Anna Marciniuk, która również zabrała głos podczas uroczystości powiedziała, że odpowiedzialność nauczycieli jest ogromna. Młodemu pokoleniu potrzebne są autorytety. Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na właściwe działanie, rozwinie u niego zdolności i zainteresowania. Ale wpoi też wartości, którymi należy kierować się w życiu. Sukcesem nauczyciela będą absolwenci, którzy potrafią radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym. Podziękowała dyrekcji oraz wszystkim nauczycielom pracującym w szkole za podejmowanie codziennego trudu pracy edukacyjnej, za zaangażowanie, życzliwe słowo, wsparcie, i każdy uśmiech. Pracownikom administracji i obsługi za wkład pracy, zaangażowanie, pomoc, aby szkoła funkcjonowała bez zastrzeżeń. Podziękowała również organowi prowadzącemu szkołę za wspieranie inicjatyw podejmowanych w szkole, bo szkoła jest dobrem wszystkim mieszkańców gminy. W tym momencie na ręce dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wręczone zostały symboliczne kwiaty i słodki poczęstunek.

Wreszcie przyszła kolej na młodzież. Część oficjalną uroczystości uświetnił swoim występem ludowy zespół z klas młodszych KORALINKI. Występ młodych artystów zauroczył wszystkich. W dalszej części głos zabrała starsza młodzież. Zabawne scenki w ich wykonaniu często przypominały szkolną codzienność. Do życzeń dołączyli również uczniowie obcokrajowcy. W ich imieniu czwartoklasista zagrał na flecie „Sto lat”. Uczniowie jak potrafili najpiękniej, starali się wyrazić swą wdzięczność słowem, piosenką  zabawnymi scenkami. W części artystycznej wystąpili oprócz wspomnianego zespołu uczniowie klasy IV a, VI a i b oraz przedstawiciele z uczniów z klas VIII a i b.