Porządkowanie pomnika w miejscu pamięci

Nie tylko pożytecznie, ale do tego przyjemnie spędziła czas klasa VI b, która we wtorek 11 października wybrała się na zaproszenie Pana Cezarego Nowogrodzkiego prezesa Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Tłoka” do Koszoł. Wyprawie przyświecał jeden główny cel – uporządkowanie pomnika ustanowionego w miejscu pamięci męczeńskiej śmierci sześciu członków rodziny Remeszów, którzy podczas II wojny światowej zginęli z rąk hitlerowców za to, że pomagali, tak jak wielu mieszkańców Koszoł i okolicznych miejscowości, partyzantom i uciekinierom z obozów jenieckich utworzonych w okolicach Białej Podlaskiej przez wojska III Rzeszy. Miejscem upamiętniającym wydarzenia z 1942 r. od dwóch kilku lat opiekują się uczniowie łomaskiej szkoły. Po wykonaniu niezbędnych prac szóstoklasiści z czcią i godnością oddali hołd zmarłym. Była to jedna z ważniejszych lekcji historii, ponieważ pamięci o minionych wydarzeniach nie można zaprzepaścić. Zostały  także odczytane słowa wiersza Feliksa Czubli zawarte na pamiątkowej tablicy. Przy okazji z terenu pobliskiego lasu położonego wokół pomnika zebrano spory worek śmieci. Można powiedzieć, że „sprzątnęliśmy kawałek świata”.  Pan Cezary Nowogrodzki goszcząc łomaską młodzież na terenie dawnej szkoły, przekazał im wiele ciekawostek związanych z miejscowością, z dawnymi mieszkańcami tej wspólnoty. Wspólnie spędzony czas młodzież wykorzystała na integrację. Było ognisko, pieczenie kiełbasek, gry i zabawy. Takich chwil nigdy dosyć.