„Każdy święty ma swoją przeszłość, każdy grzesznik ma swoją przyszłość” - spotkanie Grzegorzem Czerwickim

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Młodzieżowa Rada Gminy była inicjatorem spotkania z Grzegorzem Czerwickim - autorem książki  „Nie jesteś skazany”. Opowiadał młodzieży o swoich nałogach, więzieniu i o drodze, jaką przebył, aby wrócić na wolność i założyć rodzinę. Podzielił się swoją historią, dając w ten sposób świadectwo, że z każdej – nawet beznadziejnej sytuacji da się wyjść na prostą. Jednak do tego potrzebna jest pomoc drugiego człowieka, samozaparcie i właściwa motywacja. W spotkaniu z uwagą uczestniczyli uczniowie klas VII – VIII,  wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński.  Organizowanie takich przedsięwzięć to jeden ze sposobów na działania profilaktyczne, mające na celu uchronić naszą młodzież przed pułapkami niekoniecznie dopiero dorosłego życia, które czyhają we współczesnym świecie.