Jubileusz 30 - lecia Podpisania Aktu Założycielskiego Przedszkola Samorządowego w Łomazach

Kart w kalendarzu ubyło niemało i lat 30 szybko zleciało.
Lecz jest coś w życiu, co się nie zmienia – to najpiękniejsze przedszkolne wspomnienia.”

         9 grudnia 2022 roku świętowaliśmy Jubileusz 30 – lecia podpisania Aktu Założycielskiego Przedszkola Samorządowego w Łomazach. Wszyscy dołożyliśmy starań, aby nasze przedszkole wyglądało wyjątkowo i chyba nam się to udało (co widać na zdjęciach)!  

         Pani Dyrerktor  Bogumiła Wińska  –zainaugurowała uroczystość i serdecznie powitała zaproszonych gości:

  • Wójta Gminy Łomazy – Pana Jerzego Czyżewskiego,
  • Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy – Pana Andrzeja Wińskiego,
  • Dyrektora Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie - Panią Małgorzatę Kiec,
  • Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy - Panią Elżbietę Moszkowską,
  • Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Annę Marciniuk,
  • Zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców Panią Ewelinę Wołosowicz,
  • Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Łomaz Panią Lucynę Kamińską,  
  • emerytowanych nauczycieli - Panią Teresę Kulicką, Panią Irenę Makaruk, Panią Barbarę Kapłaniuk,
  • przedstawicieli mediów,
  • absolwentów, rodziców oraz nauczycieli i dzieci.

         „Jeśli chodzi o tradycję przedszkola, to jesteśmy na 105, bo w Łomazach pierwsze przedszkole powstało 105 lat temu. Biorąc jednak pod uwagę dojrzałość, to mamy 30 lat. To wiek, w którym z jednej strony ma się doświadczenie, a z drugiej, jest się w pełni dojrzałym, twórczym, pełnym energii i gotowym do pracy” – mówiła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach Bogumiła Wińska.
          Następnie wszystkie grupy przedszkola zaprezentowały swoje umiejętności w tańcu i piosence; nie zabrakło też humorystycznych scenek przedstawiających przedszkolną codzienność. To dzięki naszym Przedszkolakom to miejsce tętni życiem! Goście byli zachwyceni i gromkimi barwami nagradzali występy. Podczas przemówień składali gratulacje na ręce Pani Dyrektor, życząc kolejnych 30 tak owocnych lat! 
         Nie zabrakło również wspomnień przedstawionych przez Panią mgr Teresę Kulicką. Dyrektorem placówki byłam przez 20 lat. Początkowo, do przedszkola uczęszczało 30 dzieci, ale chętnych było o wiele więcej. Pamiętam, że wraz z nauczycielkami kładłyśmy duży nacisk na wychowanie patriotyczne. Organizowaliśmy też różne wycieczki, m.in. do Warszawy, Kazimierza Dolnego. Dzień w przedszkolu wypełniony był różnorodnymi zajęciami, w tym nauką wierszyków, spacerami i leżakowaniem. Dzieci chętnie brały udział
w przedstawieniach, który organizowaliśmy dla rodziców.”
Z okazji jubileuszu goście mogli obejrzeć wystawę zdjęć i artykułów przedstawiających historię Przedszkola Samorządowego w Łomazach. To był dzień pełen pozytywnych emocji. Dziękujemy wszystkim Gościom, Rodzicom, którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość.

https://www.youtube.com/watch?v=55aA76UZdo0

https://www.youtube.com/watch?v=z84o6JbA3rU

https://www.youtube.com/watch?v=cb8T6_XtLuw