Konkurs z języka angielskiego „Symbole Wielkiej Brytanii”

Uczniowie klas IV-VIII Zespołu Placówek Oświatowych wzięli udział w konkursie na plakat „Symbole Wielkiej Brytanii”. Konkurs miał na celu poznawanie kultury Wielkiej Brytanii, doskonalenie znajomości języka angielskiego, szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. W konkursie wzięło udział 21 uczniów. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas apelu podsumowującego konkursy językowe (Dzień Poligloty w marcu).

 

Wyniki konkursu:

Kategoria klas IV-VI:

I miejsce – Robert Najdyhor, kl. IVB
II miejsce – Amelia Dymowska, kl. IVA
III miejsce: Bartosz Kurowski, kl. VA

Wyróżnienie: Lena Murawska, kl. VB

Kategoria klas VII-VIII:

I miejsce – Karolina Sawicka, kl. VIIIB
II miejsce – Szymon Wołosowicz, kl. VIIA
III miejsce – Kamila Kuflowska, kl. VIIIB

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim chętnym uczniom!

Organizator konkursu:
Iwona Szepeta