Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

We wtorek 28 marca 2023 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie. W konkursowych zmaganiach uczestniczyło 27 uczniów z klas III-VIII. Konkurs polegał  na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i dawał uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej, ale również sprawdzał ich znajomość z przeczytanej wcześniej lektury.  Wyniki konkursu poznamy pod koniec maja. Nasi uczniowie startowali w trzech kategoriach: Kittens (kl. III-IV), Bunnies (kl. V-VI) oraz Ducks (kl.VII-VIII).  Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Aneta Najdyhor, a nad regulaminowym przebiegiem rozwiązywania testów czuwał pan Piotr Sautycz.
Uczestnicy konkursu:
Kittens:  Dymowska Amelia, Głowacki Jakub,  Przyłucka Zuzanna,  Szatałowicz Zuzanna, Wołosowicz Anastazja, - 4b, Korszeń Jakub, Kurowska Aleksandra, Maciejewska Alicja, Sadowski Bronisław - 4a, Hordejuk Michał, Jakubiuk Miłosz, Żukowska Oliwia - 3a, Adamiak Oskar, Bańkowska Łucja, Głowacki  Aleksander, Derlukiewicz Leon, Karpowicz Anna, Mirońska Alicja, Żukowski Franciszek - 3bBunnies:  Bandzarewicz  Agnieszka, Buczyńska Marta , Telaczyńska Zuzanna, Sadowski Jan, Tokarska Kinga, Tokarski Michał, , Wołosowicz Weronika - kl.6a
Ducks: Kościuczyk Rafał - 8a

Plakat FOX 2023