Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

UWAGA!
Informujemy, że dzieci, których rodzice złożyli Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
i podpisali Wolę zapisu dziecka do przedszkola w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Łomazach
na rok szkolny 2023/2024.