„Niepodległość znaczy wolność – słowa najpiękniejsze…”

Uroczystość szkolna upamiętniająca 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. W akademii uczestniczyli zaproszeni goście: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach pan Ryszard Bielecki i przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Marciniuk. Na początku cała społeczność szkolna zebrana  w hali sportowej punktualnie o godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewała hymn narodowy. Tym samym kolejny już raz dołączyliśmy do grona szkół biorących udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” 2023. Słowa „Mazurka Dąbrowskiego” donośnie  wybrzmiewały w murach łomaskiej szkoły. Część artystyczną rozpoczęła etiuda taneczna nawiązująca do ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Przepiękne, przemawiające do wyobraźni wykonanie, wymowne gesty, ruch oraz kostiumy wywarły na widzach ogromne wrażenie i wzbudziły zasłużony aplauz. Uczniowie przypomnieli długą drogę do niepodległości naszej ojczyzny poprzez wiersze znanych poetów i piosenki. Kiedy obchodzimy rocznicę Polski Niepodległej, pamiętamy o Tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie Państwa Polskiego, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli. Dyrektor szkoły pani Bogumiła Wińska w swoim przemówieniu podkreśliła, że człowiek tylko wtedy czuje się naprawdę wolny, kiedy może żyć, rozwijać się i mieszkać w swoim kraju. Natomiast losy ojczyzny zależą w dużej mierze od przyszłych pokoleń. Trzeba doceniać to, że mamy wolność i możemy ją świętować. Wystąpienie zakończyła słowami kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny”. Podkreślając znaczenie patriotycznej postawy, zachęciła do wywieszenia flagi oraz uczestnictwa w gminnych obchodach Święta Niepodległości, które odbędą się nazajutrz.