Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego.

14 listopada przy naszej szkole, odbyło się oficjalne otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego.
Nowo otwarty obiekt służyć będzie edukacji młodzieży i poprawie bezpieczeństwa w naszej gminie.
Miasteczko powstało dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach programu - Infrastruktura i środowisko.
Podczas otwarcia, dzieci i młodzież zaprezentowały swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a harcerze przypomnieli zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.
W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody za udział w gminnych konkursach o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
W ramach akcji,  „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, dzieci otrzymały elementy odblaskowe tj. opaski i worko-plecaki.