Pedagog

,,Być zawsze człowiekiem dla człowieka

bez względu na rolę, jaką się pełni w życiu"

PEDAGOG SZKOLNY - mgr MONIKA TROCHONOWICZ

jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.00 – 15.30

8.30 – 11.00

9.30 – 15.30

10.00 – 15.30

10.00 – 15.30

                        

Gabinet pedagoga znajduje sie na I piętrze

budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach

sala nr 10

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

par. 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Informacje dla uczniów 

DRODZY UCZNIOWIE!

Jeśli macie problem:

 • z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • w kontaktach z rodzicami,
 • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
 • macie problemy ze zdrowiem,
 • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….
 • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić......

... przyjdźcie do pedagoga szkolnego!

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE  SOBIE PORADZIĆ.  

Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.  Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:

 • mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy, 
 • możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji,  
 • możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadawalający.

POLECANE ARTYKUŁY I TESTY:

test_na_kreatywnosc.docx

test_role_w_grupie.docx

 

Informacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE! 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej . Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że                                 o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek oraz inne przydatne informacje.

POLECANE ARTYKUŁY:

dekalog_rodzica.docx

drogi_rodzicu.docx

kinezjologia edukacyjna – przykłady ćwiczeń

 

Informacje dla nauczycieli

SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.

Na stronie internetowej znajdziecie Państwo materiały przydatne w codziennej pracy z młodzieżą jak na przykład scenariusze lekcji wychowawczych, ankiety dla uczniów, przepisy prawne oraz interesujące artykuły.

POLECANE ARTYKUŁY I PREZENTACJE:

Cyberprzemoc prezentacja

Alfabet nauczyciela

Scenariusz lekcji wychowawczej - asertywność

pomoc psychologiczno-pedagogiczna – tabelki dla wychowawców