POLSKO-BIAŁORUSKI KONKURS INFORMATYCZNY

W ramach realizacji umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy Zespołem Placówek Oświatowych w Łomazach i Szkołą Średnią nr 13 w Brześciu odbył się w obu szkołach konkurs informatyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie klas III szkoły podstawowej. Przebieg konkursu koordynowały panie Ewa Korszeń i Małgorzata Rogoźnicka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom