WYCIECZKA DO KINA

W dniu 9 kwietnia 2024 r. uczniowie kl. 1a i oddziału 6 latków B  pod opieką p. Aleksandry Dołęgowskiej, p. Barbary Ignatowskiej i p. Elżbiety Kapłan, wybrali się do kina Merkury w Białej Podlaskiej na film pt. „Katak. Podwodna przygoda”. Celem wyjazdu było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz wdrażanie do właściwego rozumienia wartości  takich jak: dobro, prawda i przyjaźń. Podczas seansu panowała wspaniała atmosfera, a wszyscy uczestnicy zachowywali się wzorowo. Po zakończonym seansie udaliśmy się do autokaru. Przez całą drogę powrotną trwały rozmowy na temat obejrzanego filmu, który wywarł na dzieciach ogromne wrażenie i z pewnością pozostanie w ich pamięci.

Wyjazd był sponsorowany przez Radę Rodziców w ramach nagrody za 100% wpłat składek na Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy.