Targi Edukacyjne

Przed uczniami klas VIII trudna i poważna decyzja dotycząca wyboru szkoły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów oraz rodziców, 30 kwietnia 2024 roku zorganizowaliśmy na terenie naszej szkoły IX Edycję Targów Edukacyjnych, na które zaprosiliśmy wszystkie szkoły ponadpodstawowe powiatu bialskiego.
Uczniowie klas VII-VIII i programowo niższych mogli spotkać się z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, porozmawiać o zasadach rekrutacji oraz programie nauczania. Dodatkowo, każdy zainteresowany uczeń otrzymał informatory oraz broszury rekrutacyjne, w których zawarte są szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej poszczególnych szkół. Nie zabrakło też pokazów umiejętności oraz prezentacji wytworów pracy uczniów szkół branżowych i techników.
Mamy nadzieję, że targi pomogły naszym uczniom w podjęciu decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
W IX Edycji Targów Edukacyjnych swoją ofertę prezentowały następujące szkoły:
  • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
  • Zespół Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej 
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej
  • Zespół Szkól Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej 
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu 
  • Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
  • Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
  • Szkoły dla Młodzieży im. K.K. Baczyńskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego