Gminny Konkurs Recytatorski „Piękna nasza Polska cała”

W dniu 7 maja 2024 r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III pod patronatem Wójta Gminy Łomazy. Konkurs miał na celu promowanie piękna polskiej poezji oraz rozwijanie umiejętności recytatorskich najmłodszych uczniów. Tematem tegorocznego konkursu było hasło: "Piękna nasza Polska cała", które skłoniło uczestników do zgłębienia polskiej tradycji i kultury. Uczniowie przygotowali się starannie do wystąpień, prezentując swoje umiejętności w recytacji wierszy polskich poetów. Każdy występ był pełen emocji, zaangażowania i pięknych słów. Konkurs oceniany był przez jury, a kryteria oceny obejmowały płynność recytacji, interpretację tekstu, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Po zakończeniu wszystkich wystąpień jury podjęło trudną decyzję w wyborze laureatów. Nagrodzono uczniów, których deklamacje wyróżniały się szczególnym talentem recytatorskim i zaangażowaniem. Pan wójt Jerzy Czyżewski i pani dyrektor Bogumiła Wińska wręczyli laureatom i pozostałym uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe.

 

Kategoria I uczniowie klas pierwszych:

I miejsce - Hanna Górzyńska kl. Ib

II miejsce- Oliwia Wierzejska kl. Ia

III miejsce - Maja Kondraszuk kl. Ib

Wyróżnienie - Sebastian Zarębski kl. Ib

Kategoria I uczniowie klas drugich:

I miejsce - Milena Koprianiuk kl. IIa

II miejsce- Marianna Ziętecka kl. IIa

III miejsce - Nikola Ignatiuk kl. IIa

Wyróżnienie - Dawid Wrzosek kl. IIb

Kategoria I uczniowie klas trzecich:

I miejsce - Weronika Jabłońska kl. IIIb

II miejsce- Natalia Szatałowicz kl. IIIa

III miejsce - Michalina Kożuchowska kl. IIIa

Wyróżnienie - Kacper Niewęgłowski kl. IIIa

Ogółem konkurs był wydarzeniem pełnym poezji, emocji i kreatywności. Dzięki zaangażowaniu uczestników spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do promocji piękna polskiej literatury wśród najmłodszych.

Dziękujemy panu wójtowi Jerzemu Czyżewskiemu za zasponsorowanie nagród, a także jury i wszystkim uczestnikom za udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Piękna nasza Polska cała". Niech ta inicjatywa będzie inspiracją do dalszego rozwijania talentów