Spotkanie z policjantem

24.02.2021r. nasi uczniowie z klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym z Komisariatu Policji w Wisznicach - aspirantem sztabowym p. Januszem Kosowskim. Funkcjonariusz policji opowiadał dzieciom o zachowaniu  bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu na przejściach dla pieszych, właściwym sposobie podróżowania - jazdy w foteliku i z zapiętymi pasami. Podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci zadawały pytania i opowiadały różne sytuacje drogowe. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych uczniów oraz wpłynie pozytywnie na ich zachowanie na drodze. Na zakończenie spotkania p. Dyrektor Bogumiła Wińska zaprezentowała kamizelki odblaskowe z logo Gminy Łomazy zakupione wszystkim uczniom przez p. Wójta  Gminy Jerzego Czyżewskiego. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za troskę o nasze bezpieczeństwo i zakup kamizelek.