Logopeda

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

                                                   

Poniedziałek: 11.00 – 16.00  (10.00 – 11.00 konsultacje dla rodziców)

Wtorek: 11.00 – 16.00                                                                                              

Środa: 11.30 – 16.00                                                                                                                            

Czwartek: 11.00 – 16.00

Piątek: 11.00 – 14.30                      

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

– wskazówki dla rodziców

  • Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między

    zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta.

    Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.

  • Dziecko nawykowo mówi przez nos.
  • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.
  • Mamy wątpliwości, czy dziecko dobrze słyszy.
  • Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi nie znanymi w języku polskim, np.

    gardłowo wymawia r.

  • Jeśli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia ( zacinanie, powtarzanie

    sylab ).

  • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko :

    - wymawia głoski s, z, c, dz jako ś, ź, ć, dź,

    - zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne , np. d na t (dom - tom), w na f (woda - 

      fota), g na k (gęś - kęś), b na p (buda - puta),

    - myli głoski o podobnym brzmieniu np. s – c (sala - cala), sz –cz (szyje - czyje).

  • Rozwój mowy dziecka:

    - 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymawia kilka słów),

    - 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5-rocznego (tworzy jedynie równoważniki    

      zdań),

   - 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje proste zdania,

     słownictwo ok. 300 słów),

   - 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (proste zdania),

   - 6-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3-letniego (pojawiają się zdania złożone,  

     dziecko wymawia 1000-1500 słów),

   - 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-letniego.

·  Kiedy u rodziców pojawiają się wątpliwości dotyczące mowy i słuchu ich pociech.