Akcja „Czysta Rzeka” w Dubowie

W sobotę 17 kwietnia odbyła się w Dubowie akcja „Czysta Rzeka”. W sprzątaniu wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły pod opieką rodziców (pani Pauliny Kościuczyk, pani Moniki Stankiewicz i pani Moniki Pawłowicz) oraz nauczycieli (państwa Ewy i Ireneusza Korszeń). Podczas kilkugodzinnej pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie zebrali ponad 100 worków śmieci. Akcja została przeprowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i wyposażeni w worki i rękawice. Na zakończenie każdy otrzymał słodki upominek od organizatorów. Inicjatorami akcji byli Radni Gminy Łomazy Kamil Frączek i Ireneusz Korszeń oraz sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz. Ogromne gratulacje i podziękowania dla wszystkich wolontariuszy!