orlik

Treningi przedsiębiorców

Podczas trwania wakacji 2021 na boisku piłkarskim Orlik cyklicznie w każdą środę odbywały się treningi, w których uczestnikami byli przedsiębiorcy z Gminy Łomazy oraz z Białej Podlaskiej. Łącznie przeprowadzono 9 spotkań, w których wzięło udział 16 zawodników.

Rajd rowerowy

Animator Sportu na boisku „Orlik” Dariusz Stanilewicz wraz z trenerami Akademii Taekwon-do „Virtus” w Łomazach w dniu 24.07.2021 zorganizowali rajd rowerowy.
W rajdzie wzięło udział 30 uczestników. Najmłodszy z uczestników był wożony przez niestrudzoną mamę w foteliku. Super spędzony czas ze wszystkimi, którzy chcą się troszkę ruszyć w wakacje. W sumie pokonaliśmy ponad 22 km. Trasa rajdu przebiegała przez następujące miejscowości : Orlik w Łomazach, Kozły, Korczówka, Krasówka, Łomazy ul. Tartaczna, Stadion w Łomazach. Rajd zakończony został ogniskiem zorganizowanym w części rekreacyjnej stadionu w Łomazach.

Wyzwania piłkarskie znanego youtubera

 Od 1 czerwca 2021 roku na boiskach Orlik w Łomazach w każdą środę odbywały się wyzwania piłkarskie znanego youtubera w Polsce z kanału Lachu. Łącznie zostało wykonanych 10 wyzwań takich piłkarzy jak: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Neymar, Pele i wielu innych. Wyzwania polegały na wykonaniu skomplikowanych uderzeń na bramkę, odwzorowanie dryblingu wyżej wymienionych
piłkarzy oraz na pracy z piłką pod względem koordynacyjnym.W takiej formie aktywności na Orliku wzięło udział 10 osób z Gminy Łomazy.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole placówek Oświatowych w Łomazach

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach, 21-532 Łomazy, ul. Szkolna 18A

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel.  83 3417585, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa:

 • Prawo oświatowe ,
 • Karta Nauczyciela,
 • ustawa o systemie oświaty,
 • ustawa o systemie informacji oświatowej,
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww.  przepisów praw, wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Osoby upoważnione przez Administratora Danych, pracownicy firm zewnętrznych z którymi podpisano umowy powierzenia oraz podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych z wykluczeniem państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Finansowanie

 Sprawozdania finansowe za rok 2020 umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomazy

Kontakt

Sekretariat
tel. 83 341 75 36

Adres:

Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach

ul. Szkolna 18a

21-532 Łomazy

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bogumiła Wińska - Dyrektor
tel. 83 341 75 36

Dorota Biesiada - Wicedyrektor
tel. 83 341 70 12

Elżbieta Gierczuk - intendent

tel. 83 341 71 13