Wymagania_edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów 
w roku szkolnym 2023/2024

Klasy 1 - 3

Klasa 1   Pobierz 
Klasa 2  Pobierz
Klasa 3  Pobierz

Klasy 4 - 8

Przedmiot

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Religia

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Język polski

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Język angielski

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Język rosyjski

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Matematyka

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Muzyka

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz   

Plastyka

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz   

Informatyka

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Technika

Pobierz

Pobierz

Pobierz

   

Wychowanie fiz.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Historia

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Wiedza o społeczeństwie

       

Pobierz

Przyroda

Pobierz

       

Geografia

 

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Biologia

 

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Fizyka

     

Pobierz

Pobierz

Chemia

     

Pobierz

Pobierz

Edukacja dla bezpieczeństwa

       

Pobierz

 

 

Finansowanie

 Sprawozdania finansowe za rok 2020 umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomazy

orlik

Treningi przedsiębiorców

Podczas trwania wakacji 2021 na boisku piłkarskim Orlik cyklicznie w każdą środę odbywały się treningi, w których uczestnikami byli przedsiębiorcy z Gminy Łomazy oraz z Białej Podlaskiej. Łącznie przeprowadzono 9 spotkań, w których wzięło udział 16 zawodników.

Rajd rowerowy

Animator Sportu na boisku „Orlik” Dariusz Stanilewicz wraz z trenerami Akademii Taekwon-do „Virtus” w Łomazach w dniu 24.07.2021 zorganizowali rajd rowerowy.
W rajdzie wzięło udział 30 uczestników. Najmłodszy z uczestników był wożony przez niestrudzoną mamę w foteliku. Super spędzony czas ze wszystkimi, którzy chcą się troszkę ruszyć w wakacje. W sumie pokonaliśmy ponad 22 km. Trasa rajdu przebiegała przez następujące miejscowości : Orlik w Łomazach, Kozły, Korczówka, Krasówka, Łomazy ul. Tartaczna, Stadion w Łomazach. Rajd zakończony został ogniskiem zorganizowanym w części rekreacyjnej stadionu w Łomazach.

Wyzwania piłkarskie znanego youtubera

 Od 1 czerwca 2021 roku na boiskach Orlik w Łomazach w każdą środę odbywały się wyzwania piłkarskie znanego youtubera w Polsce z kanału Lachu. Łącznie zostało wykonanych 10 wyzwań takich piłkarzy jak: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Neymar, Pele i wielu innych. Wyzwania polegały na wykonaniu skomplikowanych uderzeń na bramkę, odwzorowanie dryblingu wyżej wymienionych
piłkarzy oraz na pracy z piłką pod względem koordynacyjnym.W takiej formie aktywności na Orliku wzięło udział 10 osób z Gminy Łomazy.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole placówek Oświatowych w Łomazach

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach, 21-532 Łomazy, ul. Szkolna 18A

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel.  83 3417585, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa:

 • Prawo oświatowe ,
 • Karta Nauczyciela,
 • ustawa o systemie oświaty,
 • ustawa o systemie informacji oświatowej,
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww.  przepisów praw, wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Osoby upoważnione przez Administratora Danych, pracownicy firm zewnętrznych z którymi podpisano umowy powierzenia oraz podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych z wykluczeniem państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej artykułów…

 1. Kontakt
 2. Certyfikaty
 3. Patron
 4. Historia