Operacja Czysta Rzeka 2024

Operacja Czysta Rzeka to ogólnopolska akcja, której celem jest wspólne zadbanie o świat wokół nas. To społeczne zaangażowanie wolontariuszy, którzy poświęcając swój czas i energię chcą zmienić i oczyścić z zalegających śmieci swoje najbliższe otoczenie.

W dniu 27 kwietnia 2024 r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach, stali się wolontariuszami Operacji Czysta Rzeka 2024 w powołanym Sztabie Lokalnym „Studzianka - Zielawa” pod kierownictwem Szefa Sztabu Łukasza Wędy. Z uśmiechem na twarzy, ogromnym entuzjazmem przy sprzyjającej pogodzie  59 uczniów pod opieką Elżbiety Derlukiewicz-Rusek, Grażyny Skrzyńskiej, Marka Prokopiuka, Doroty Derlukiewicz, Danuty Michalczuk,  przewodniczącej rady rodziców Anny Marciniuk oraz wolontariuszy rodziców  sprzątało drogę powiatową do Kozłów oraz miejscowość Korczówkę. Zebraliśmy ogrom śmieci, głównie butelki, puszki, plastiki.   Każdy uczestnik otrzymał koszulkę akcji, rękawiczki robocze, worki foliowe i słodki upominek od organizatorów. Gmina Łomazy zapewniła pomoc w transporcie wolontariuszy i zebranych worków. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.

Do zobaczenia za rok – spotkamy się nad rzeką.

„Mistrz ortografii” klas 2”

25 kwietnia 2024 dokonano podsumowania Konkursu „Mistrz ortografii” klas 2, w którym wzięli udział chętni uczniowie z klasy 2a i 2b. Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną, rozbudzenie motywacji do poznawania i utrwalania zasad ortograficznych oraz posługiwania się nimi w praktyce.
Wyniki konkursu:
I miejsce  - Marianna Ziętecka  2a
II miejsce – Wiktoria Ułasiuk  2b
III miejsce – Maja Cichowska   2a
Udział:
Igor Goławski – 2a, Julia Gryniewicz – 2b, Michalina Gucwa – 2a, Milena Koprianiuk – 2a, Iga Tokarska – 2b, Amelia Wołosowicz – 2a, Maja Wysocka – 2b.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, a pozostali uczniowie – dyplomy i drobne upominki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!                                                                                          

Organizatorzy: Wiesława Kozaczuk, Elżbieta Kapłan

mistrz ortografii

Dzień Ziemi w naszej szkole.

W latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych obrońcy środowiska ogłosili dzień 22 kwietnia Dniem Ziemi. Jest to dzień, który jednoczy myśli ludzi na całym świecie wokół naszej Planety. To wspaniała okazja, aby pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla Ziemi, aby była zdrowa, piękna i czysta. Obchody tego dnia z czasem przyjęły się w innych krajach. W Polsce po raz pierwszy zorganizowano je w 1990 roku. Dziś jest to święto międzynarodowe. W związku z tym 23 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas 3a i 3b pod kierunkiem wychowawczyń Agnieszki Panasiuk i Anety Najdyhor. Dzieci poprzez scenki z sympatycznymi, ale nieświadomymi problemów kosmitami przybliżyły problemy dotyczące zagrożeń naszej planety. Z kolei aniołowie, naukowcy i inne postacie przypomnieli, że stan środowiska przyrodniczego zależy od wszystkich ludzi i każdy z nas jest odpowiedzialny za przyszłość Ziemi. Wszyscy chcemy żyć w zdrowym środowisku, dlatego musimy wspólnie przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym. Młodzi artyści podkreślili, że najlepszym prezentem dla Ziemi jest nasza codzienna ekologiczna troska. Występy uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej oraz taniec symbolizujący kruchość naszej pięknej fauny i flory.
Apel był również okazją do rozdania nagród i dyplomów uczniom, którzy wzięli udział w szkolnych konkursach ekologicznych. Zwycięzcy otrzymali od Pani dyrektor Bogumiły Wińskiej oraz organizatorów konkursów dyplomy i nagrody. Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach:

Konkurs plastyczny „My favourite toy”

19 kwietnia w naszym przedszkolu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „My favourite toy”. Konkurs został ogłoszony na początku marca, a prace można było składać do 27.03.2024. Pani dyrektor Bogumiła Wińska wręczyła dyplomy i drobne upominki wszystkim uczestnikom. Organizatorem konkursu była Pani Iwona Szepeta – nauczycielka języka angielskiego. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 38 prac wykonanych różnymi technikami. Dzieci wykazały się kreatywnością i ogromnymi zdolnościami manualnymi. Każda praca była wyjątkowa, dlatego organizator postanowił nagrodzić wszystkich uczestników. Wszystkim przedszkolakom, które zdecydowały się przedstawić swoją ulubioną zabawkę GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

Organizator konkursu

WYCIECZKA DO KINA

W dniu 9 kwietnia 2024 r. uczniowie kl. 1a i oddziału 6 latków B  pod opieką p. Aleksandry Dołęgowskiej, p. Barbary Ignatowskiej i p. Elżbiety Kapłan, wybrali się do kina Merkury w Białej Podlaskiej na film pt. „Katak. Podwodna przygoda”. Celem wyjazdu było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz wdrażanie do właściwego rozumienia wartości  takich jak: dobro, prawda i przyjaźń. Podczas seansu panowała wspaniała atmosfera, a wszyscy uczestnicy zachowywali się wzorowo. Po zakończonym seansie udaliśmy się do autokaru. Przez całą drogę powrotną trwały rozmowy na temat obejrzanego filmu, który wywarł na dzieciach ogromne wrażenie i z pewnością pozostanie w ich pamięci.

Wyjazd był sponsorowany przez Radę Rodziców w ramach nagrody za 100% wpłat składek na Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy.
 

Gminny Przegląd Piosenki i Rymowanki Angielskiej „Let’s Sing a Song”

27 marca 2024r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach odbył się Gminny Przegląd Piosenki i Rymowanki Angielskiej „Let’s Sing a Song”. W Przeglądzie brali udział uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach oraz Szkoły Podstawowej w Huszczy. Główne cele Przeglądu to:

  1. Propagowanie piosenek oraz rymowanek anglojęzycznych wśród uczniów.
  2. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów.
  3. Wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego.

Po wcześniejszych wewnątrzszkolnych eliminacjach do tegorocznej edycji przystąpiło 10  uczniów: Julia Łojewska kl.III, Aleksandra Mirońska kl.I, Kornelia Rząd kl.III ze Szkoły Podstawowej w Huszczy oraz Weronika Jabłońska kl. IIIb, Michalina Kożuchowska kl.IIIa, Antoni Miroński kl.IIIb, Natalia Szatałowicz kl.IIIa, Zofia Wołosowicz kl.IIIa, Maja Wysocka kl.IIb i Marianna Ziętecka kl.IIa ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach.  

Jury w składzie: pan Paweł Tokarski, pani Joanna Kowalik oraz pani Ewa Korszeń, oceniało warunki głosowe, dykcję, muzykalność, poprawność gramatyczną oraz ogólny wyraz artystyczny.  Decyzją jury: pierwsze miejsca ex aequo zajęły Aleksandra Mirońska i Zofia Wołosowicz; drugie miejsca ex aequo zajęły Kornelia Rząd i Maja Wysocka; trzecie miejsca również ex aequo zajęły Julia Łojewska oraz Marianna Ziętecka.

Laureaci oraz uczestnicy Przeglądu otrzymali z rąk Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach pani Bogumiły Wińskiej pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZPO w Łomazach oraz wydawnictwo Macmillan Polska. Serdecznie gratulujemy!