Konkurs plastyczny pod hasłem „Ziemia woła – pomocy!”

22 kwietnia obchodzimy, Dzień Ziemi który ma uświadamiać nam, jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. W tym roku obchody są utrudnione z powodu licznych obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Celem obchodów Dnia Ziemi  jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Musimy sobie wszyscy uświadomić jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Ważne jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Ostatnio coraz częściej zaczynamy doświadczać zjawiska suszy, co wiąże się z brakiem wody. Musimy zacząć ją oszczędzać. Tego dnia promuje się również działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.  W ostatnim czasie zmuszeni jesteśmy używać maseczek do zasłaniania ust i nosa oraz nosić jednorazowe rękawiczki. Po ich użyciu wyrzucajmy je do koszy!

  • Nie pozwól zginąć Ziemi  - segreguj odpady!
  • Oszczędzaj wodę!
  • Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas!

W ramach obchodów tegorocznego Dnia Ziemi ogłaszamy konkurs plastyczny dla naszych uczniów pod hasłem „Ziemia woła – pomocy!”

REGULAMIN KONKURSU

ziemia.JPG

 „Operacja Czysta Rzeka – 2021"

17 kwietnia, mimo niesprzyjającej aury pogodowej uczniowie naszej szkoły Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach pod opieką E. Derlukiewicz-Rusek, G. Skrzyńskiej dzielnie przystąpili do sprzątania okolic rzeki Zielawy. Nasza szkolna grupa ruszyła spod świetlicy
w Studziance, drogą główną pod Ortel Królewski i granicą w stronę Dokudowa. Zebraliśmy ogromną ilość różnorodnych śmieci. Na koniec mogliśmy się ogrzać i posilić przy ognisku. Wszystkim zaangażowanym uczniom i rodzicom serdecznie dziękujemy. Brawo MY.

Przedsięwzięcie organizowane było na naszym terenie przez Stowarzyszenie Rozwoju miejscowości Studzianka oraz Wójta Gminy Łomazy.

 

Akcja „Czysta Rzeka” w Dubowie

W sobotę 17 kwietnia odbyła się w Dubowie akcja „Czysta Rzeka”. W sprzątaniu wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły pod opieką rodziców (pani Pauliny Kościuczyk, pani Moniki Stankiewicz i pani Moniki Pawłowicz) oraz nauczycieli (państwa Ewy i Ireneusza Korszeń). Podczas kilkugodzinnej pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie zebrali ponad 100 worków śmieci. Akcja została przeprowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i wyposażeni w worki i rękawice. Na zakończenie każdy otrzymał słodki upominek od organizatorów. Inicjatorami akcji byli Radni Gminy Łomazy Kamil Frączek i Ireneusz Korszeń oraz sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz. Ogromne gratulacje i podziękowania dla wszystkich wolontariuszy!

INFORMACJA DLA RODZICÓW ÓSMOKLASISTÓW

Informujemy Państwa, że  Lubelski Kurator Oświaty organizuje spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  

Link do spotkania.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

List  LKO do Rodziców
https://kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=17979

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla uczniów i rodziców – Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

Zróbmy szum wokół wody!

Zróbmy szum wokół wody! To tegoroczne hasło światowego Dnia Wody, które obchodziliśmy 22 marca wraz z organizacją PAH. W ramach zajęć zdalnych uczniowie naszej szkoły w ramach godziny wychowawczej obejrzeli prezentacje multimedialne, film edukacyjny m.in.”Oszczędzanie wody to za mało” itp. a także omówili sposoby pozyskiwania wody oraz istotnego wpływu każdego z nas na jej zasoby. Sprawdzeniem zdobytej wiedzy były zadania na temat wody oraz quizy. Odbył się również wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „Zróbmy szum wokół wody”. A oto jakiego wyniki:
Kategoria klas I-III:
I miejsce – L. Murawska kl. 3b,
II miejsce – Sz. Szostakiewicz kl. 2a,
III miejsce –  L. Rusek kl. 3a oraz J. Głowacki kl.2a
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce – O. Adamiak kl.4a,
II miejsce – K. Szymanek kl.6c,
III miejsce – Sz. Wołosowicz kl.5a.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz wyrażenie swoich refleksji i pokazanie talentu artystycznego.
Dodatkowo w ramach konkursu dla uczniów kl.VII-VIII,  uczennica klasy VIII b Aleksandra Rusek przygotowała filmik fizyczny zawiązany z tematyką wody pt. „Spraw by padało”, otrzymując oczywiście I miejsce. Gratulujemy!!!.

Izabela Marczewska

 

Kartka wielkanocna dla moich bliskich

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie "Kartka wielkanocna dla moich bliskich" zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dziękujemy za piękne i kreatywne prace.