Żegnaj kolejny roku szkolny

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”. Takie hasło przyświecało tegorocznej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Tego dobra uczniowie łomaskiej szkoły posiedli przez ten rok wiele, czego dowodem była cała część oficjalna uroczystości. Zanim jednak pani dyrektor Bogumiła Wińska przystąpiła do podsumowania całorocznej pracy i wręczania zasłużonych nagród i wyróżnień, wszyscy na czele z pocztem sztandarowym uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w intencji uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ksiądz kanonik Adam Kamecki w kazaniu przywołał postać jednego z najmłodszych kanonizowanych św. Alojzego podkreślając, że nauka to ważny etap w życiu każdego przygotowujący do dorosłości i nawet krótkie życie może być wartościowe i owocne, jeśli powierzymy je Boskiej Opatrzności. Szkolna część uroczystości rozpoczęła się zgodnie z tradycją od poloneza i ślubowania absolwentów. Potem nastąpiło przekazanie pocztu sztandarowego kolejnemu rocznikowi. Dyrektor szkoły Pani Bogumiła Wińska swoje wystąpienie rozpoczęła od powitania gości: wójta Gminy Łomazy pana Jerzego Czyżewskiego, proboszcza parafii ks. kanonika Adama Kameckiego, radnego powiatu bialskiego pana Marka Uścińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Łomazy pana Andrzeja Wińskiego, przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy pani Elżbiety Moszkowskiej, przewodniczącej Rady Rodziców pani Anny Marciniuk, wiceprzewodniczącej Rady Rodziców pani Anny Szostakiewicz, dyrektora GOK w Łomazach pana Ryszarda Bieleckiego, dyrektor GBP w Łomazach pani Agaty Chwalewskiej, komendanta gminnego OSP w Łomazach pana Romana Stanilewicza, prezesa OSP Łomazy pana Grzegorza Tereszczuka, prezesa GS Łomazy pana Tadeusza Bańkowskiego, nauczycieli, uczniów i rodziców. Jako następny głos zabrał wójt  Gminy Łomazy, który poinformował o przyznanych po raz pierwszy w naszej szkole stypendiach. Wyraził nadzieję, że będą one formą nagrody, ale jednocześnie motywacji dla stypendystów, jak i pozostałych uczniów.  Ich inicjatorem we współpracy z Młodzieżową Radą Gminy był Samorząd Uczniowski. Zgodnie z regulaminem komisja przyznała stypendia w trzech kategoriach: naukowej, sportowej i artystycznej. W kategorii naukowej stypendia otrzymali: Lena Rusek, Jan Sadowski, Agnieszka Bandzarewicz, Marcel Sadowski, Anna Karpowicz, Adam Zubelewicz – Król, Nina Steckiewicz, Krzysztof Sinkiewicz, Alicja Maciejewska, Gabriel Leszek, Jakub Głowacki i Wiktoria Szyndler. Stypendia sportowe otrzymali: Zuzanna Jaśkiewicz, Emilia Trochonowicz, Adrian Ostapowicz, Miłosz Jakubiuk, Igor Talarowski, Konrad Hołonowicz, Wojciech Jabłoński, Piotr Bańkowski, Maciej Trochonowicz, Robert Najdyhor, Michał Tokarski, Jakub Korszeń, Piotr Szymanek. W kategorii artystycznej stypendium otrzymała Anastazja Wołosowicz. Kiedy dyrektor szkoły ponownie zabrała głos,  wspomniała o różnorakich działaniach i przedsięwzięciach, które przy wsparciu organu prowadzącego wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa, wzbogaciły bazę pomocy dydaktycznych. Mowa tu m.in. o  rozszerzeniu monitoringu, zakupie nowego sprzętu, miasteczku rowerowym. Szkoła rozpoczęła realizację projektu „Gmina Łomazy stawia na edukację”, w ramach którego szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne ze środków unijnych. Z kolei dzięki realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymaliśmy 80 000 zł dofinansowania na wyposażenie szkolnej kuchni w nowoczesny, energooszczędny sprzęt AGD. Przechodząc do wręczania nagród podkreśliła, że „ceną sukcesu jest ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy, czy przegrywamy, dawać z siebie wszystko”. W bieżącym roku szkolnym Puchar Przechodni Dyrektora ZPO w Łomazach za najwyższą średnią w szkole – 4,65 uzyskała klasa IV b. Łomaska szkoła osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu bialskiego w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży i od kilku lat jest w czołówce szkół odbierających puchary.

 

Czytaj więcej: Żegnaj kolejny roku szkolny

"DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 2024"

W dniu 19.06.2024 w naszej szkole zorganizowano "Dzień Sportu Szkolnego 2024". Zajęcia sportowo - rekreacyjne odbyły się na boiskach Orlik. W godzinach 8.00-11.30 z aktywności sportowo-rekreacyjnej korzystali wszyscy chętni uczniowie i uczennice klas I - III. W godzinach 11.30-13.30 ćwiczyli uczniowie i uczennice klas IV-VIII. Uczestnicy zajęć mieli możliwość udziału w rozgrywkach piłki nożnej drużyn mieszanych. Mogli skorzystać z kąpieli słonecznych, nauki gry w tenisa ziemnego, ćwiczeń koszykarskich, siatkarskich i ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego. W rozgrywkach uczestniczyło łącznie około 60 uczennic i uczniów naszej szkoły.
Więcej: https://niwkalomazy.webnode.page/products/dzien-sportu-szkolnego-2024-lomazy-19-06-2024/

 

Spotkanie z żołnierzami

W ramach realizacji preorientacji zawodowej 18 czerwca gościliśmy w naszym przedszkolu niezwykłych gości. Dzieci spotkały się z żołnierzami 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego: ppor. Adamem Jędrzejczykiem, st.szer.Łukaszem Żebrowskim, st.szer. Tomaszem Połynko.

Wojskowi w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli naszym podopiecznym, na czym polega ich praca, czym zajmują się żołnierze oraz jak trudna i ważna jest ich służba dla Ojczyzny. Dzieci dowiedziały się również, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w  sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju.Zaprezentowali swój mundur oraz pokazali przedszkolakom podręczne wyposażenie żołnierza. Każdy mógł sprawdzić, jak ciężki jest hełm, kamizelka taktyczna, jak oddycha się w masce przeciwgazowej i dlaczego mundur żołnierski ma określoną kolorystykę.

Wizyta żołnierzy była bardzo interesująca i z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków.   Na zakończenie miłej wizyty Pani Dyrektor wraz z dziećmi wręczyła podziękowanie żołnierzom za spotkanie oraz ciekawe opowieści. 

Serdecznie dziękujemy żołnierzom za czas poświęcony dzieciom!

Koniec roku w przedszkolu

,, A my wciąż otwieramy nowe drzwi, nowe bramy…” - zakończenie roku 2023/2024

Pożegnanie to czas niezwykły i niezapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pań nauczycielek. Dla wielu starszaków kończy się bowiem okres wspólnych zabaw, spotkań i wspólnej pracy. 13 czerwca odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość zakończenia roku przedszkolnego podczas której, dzieci z grupy „Biedronki” i „Misie” uroczyście pożegnały przedszkole. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem dzieci, rodziców, grona pedagogicznego, oraz zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy Pana Andrzeja Wińskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Marciniuk oraz Wiceprzewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Szostakiewicz.
Uroczystą akademię pod kierunkiem swoich wychowawczyń: pani Barbary Ignatowskiej i pani Aldony Onisiewicz przygotowały 6-latki prezentując talenty wokalne, taneczne i recytatorskie. Tradycyjnie na początku zabrzmiał „Polonez” wspaniale wykonany przez dzieci.  Po występach dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki ufundowane przez Radę Rodziców. Były także życzenia i podziękowania ze strony pani Dyrektor Bogumiły Wińskiej oraz Przewodniczącej Rady Rodziców pani Anny Marciniuk. W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor podziękowała wszystkim rodzicom za współpracę, a szczególnie zaangażowanym wręczyła pamiątkowe Podziękowania – za ich ogromną pracę i wkład na rzecz przedszkola.
Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji. 
Pamiętajcie o nas, o swoim przedszkolu :-)

,,Jeśli tęsknota mnie ogarnie,
Kiedy już będę uczniem w szkole 
To znajdę wyjście, wiem co zrobię
Przyjdę odwiedzić swoje przedszkole!”

https://www.youtube.com/watch?v=z46h54NHviw

Warsztaty artystyczne „Koraliki jako sztuka współczesna”

W ramach Projektu Artystyczno – Edukacyjnego przygotowanego przez uczniów klasy VIIa na lekcjach plastyki pod kierunkiem pana Pawła Tokarskiego, zostały przeprowadzone warsztaty artystyczne „Koraliki jako sztuka współczesna”. Celem warsztatów było zachęcenie do aktywności plastycznej
i rozwoju zainteresowań artystycznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w klasach IIIa i IIIb przez uczennice kl. VIIa: Zuzannę Telaczyńską, Oliwię Adamiak, Natalię Jarocką i Weronikę Wołosowicz.

Apel podsumowujący „Wyróżniamy, nagradzamy…”

W przedostatnim tygodniu zakończenia roku szkolnego, w piątek 14 czerwca, na hali sportowej spotkaliśmy się na apelu podsumowującym dokonania uczniów  w różnych dziedzinach. Zanim zostaną rozdane świadectwa, a najlepszym nagrody za naukę, nagrodzeni zostali ci, którzy zmagali się w różnych konkursach, rywalizowali w sporcie, czy też zasłużyli na wyróżnienie swoją postawą i działalnością na rzecz środowiska szkolnego.
Wyróżnieni uczniowie odebrali dyplomy i nagrody z rąk Pani Dyrektor Bogumiły Wińskiej oraz opiekunów poszczególnych konkursów.
Uczeń klasy IB, Tymon Wołosowicz, otrzymał Nagrodę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie za udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Piękno dziecka" Edycja IV - "Moja rodzina źródłem czynienia dobra" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.
Klasy 1A i 1B brały udział w Ogólnopolskim Programie z tematyki bezpieczeństwa szkole,w domu, na drodze, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami „Akademia Bezpiecznego Puchatka” zorganizowanym pod patronatem Komendy Głównej Policji. Na zakończenie programu uczniowie rozwiązywali Test Bezpieczeństwa i każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa.

 

Czytaj więcej: Apel podsumowujący „Wyróżniamy, nagradzamy…”